Huidtherapie is een relatief jong beroep. De opleiding Huidtherapie is sinds 2001 wettelijk erkend en vanaf 2003 geregistreerd in de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Sindsdien is Huidtherapeut een beschermde opleidingstitel. De huidtherapeut blijft kwaliteit van zorg leveren doordat zij zich moeten blijven bijscholen. Met genoeg bijscholingspunten worden de huidtherapeuten in het kwaliteitsregister voor paramedici opgenomen. Dit register waarborgt de kwaliteit van de paramedische gezondheidszorg.


Het doel van de huidtherapeut is om huid- en oedeemproblemen te verminderen en eventueel op te lossen om hierdoor de kwaliteit van leven te verbeteren. De huidtherapeut werkt, op een "zieke" en /of niet intacte huid. Daarnaast worden er adviezen gegeven die het u vergemakkelijken met u aandoening om te gaan in het dagelijkse leven.


Huid- & oedeemtherapie Marije Bolte behandeld patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van een huisarts of specialist. Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem.


Vanaf 1 januari 2011 is de huidtherapie direct toegankelijk voor aandoeningen die uit de aanvullende verzekering worden vergoed. Directe toegankelijkheid wordt niet door elke zorg-verzekeraar ondersteund. Dit kunt u terug vinden in de algemene voorwaar den van uw zorgeverzekering. Voor chronische aandoeningen zoals oedeem blijft een verwijzing van arts of specialist van kracht.

Huid- & oedeemtherapie Marije Bolte, is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Huidtherapeuten en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici